Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om projektet

Intersective Innovation är ett projekt som syftar till att ge små- och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten möjlighet stärka sin innovationskraft.

Om projektet

Intersective Innovation är ett projekt som syftar till att ge små- och medelstora företag i Övre Norrland möjlighet stärka sin innovationskraft.  Genom  att bedriva utveckling tillsammans med andra aktörer utanför det egna bolaget, sparar man pengar i utvecklingsarbetet, når snabbare kommersialisering, minimerar risker och når större uppfinningshöjd.

Inom projektet erbjuds aktiviteter där företag i olika branscher får möjlighet att prova på olika delar av innovationsprocessen och utveckla idéer tillsammans. Du får vidga perspektiven och tänka i nya banor, skapa ett större kontaktnät och nya lösningar på befintliga problem. Vi erbjuder seminarier och workshops med experter inom bland annat digitalisering, automation, samhällsförändring och hållbarhet. Målsättningen är att du ska få insikt om företaget utmaningar och behov, hur ni står er i konkurrens med andra. Här får du också inspiration kring samhällsutmaningar, möjligheter, trender och ny teknik. Projektet främjar möten mellan olika branscher, erbjuder rådgivning, affärsutveckling, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

Vi har också möjlighet att ge företag stöd för att vidareutveckla och kommersialisera utvecklingsidéer.

Vem är målgruppen?

Vi riktar oss till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten som vill innovera snabbare och effektivare. Även stora företag och offentlig sektor kan vara med som behovsägare.

Vem ligger bakom projektet?

Intersective Innovation drivs av Piteå Science Park, Skellefteå Science City och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord.

Våra finansiärer