Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Innovationsledning

Vad är innovationsförmåga?

Innovationsförmåga 

Förmågan att omvandla kompetens och kunskap till värde skapar affärer. Förmågan att skapa nya affärer och tillväxt kräver en ständig förbättring och förnyelse. Att innovera handlar alltså om att förnya sig, vilket kräver både förmåga och systematiskt arbete.

Innovationsförmågan hos en organisation beror delvis på de organisatoriska förutsättningarna, men också att se helheten, hantera förändringar i komplexa system och skapa värde i alla delar. Vilka styrkor och svagheter finns i vår organisation? Vilka förmågor behöver vi utveckla för att nå vår fulla innovationspotential? För att få en komplett bild behöver man syna sin verksamhet ur flera olika perspektiv.

Vårt näringsliv och samhälle möter utmaningar som förutsätter förmåga att göra och tänka nytt. Många organisationer behöver bli bättre på att omsätta idéer, kompetens och erfarenheter i nya och bättre varor, tjänster, processer och affärsmodeller och sätt att organisera verksamheter. För att kunna göra detta krävs bättre förståelse för hur organisationer praktiskt kan gå tillväga för att utveckla sin innovationsförmåga.

Innovation är ett systematiskt arbete

Systematiska innovationsprocesser och modeller för öppen innovation har starka samband med innovationstakt och innovationshöjd i företag. Studier har visat att företag som jobbar systematiskt med innovation har 6 gånger högre sannolikhet att lansera en ny produkt som kan betraktas som en världsnyhet. Inom tjänstesektorn är sannolikheten 50 procent högre.

Ett innovationsledningssystem har man för att systematiskt kunna upprepa framgångsrikt innovationsarbete och förverkliga värde. Det ger en gemensam ram för att utveckla innovationsförmåga, leda innovationsprocesser, utvärdera prestanda och uppnå avsedda resultat.

Vad krävs för att ha ett innovationssystem?

–         Var tydliga med strategin för ert företag.
–         Besluta inom vilka områden ni vill/behöver innovera.
–         Inhämta information och inspiration.
–         Skapa idéer med hjälp av så många som möjligt i och utanför företaget.
–         Testa idéerna så enkelt och billigt som möjligt.
–         Besluta på tydliga förutbestämda grunder om det här är en idé som ni bör utveckla och kommersialisera.
–         Utveckla i en iterativ process
–         Lansera och skala upp
–         Mät och utvärdera för att förbättra systemet

Vill ni testa er innovationsförmåga?

Läs mer