Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Intersective Innovation

Erbjudande

Hur kan du jobba systematiskt med förändring, förnyelse och innovation i ditt företag?

Innovation handlar om att skapa nytt värde för kunder och målgrupper. Det är alltså inte en idé eller uppfinning, utan ett resultat som underlättar, förbättrar eller snabbar på. Innovation är också av sådant värde att kunder är beredda att betala för det.
Intersective Innovation ger dig verktyg för att jobba systematiskt med affärsutveckling och innovation. Vår främsta metod är sk öppen innovation som är en av de starkaste trenderna för att möta framtidens utmaningar.

Öppen innovation innebär att utveckla tillsammans – och inte bara tillsammans i den egna organisationen utan med extern kompetens från olika branscher. Genom att öppna upp sitt utvecklingsarbete skapas ett vidare perspektiv som genererar nya idéer och lösningar.

Intersective Innovation erbjuder en rad olika aktiviteter som skapar insikt och utvecklar idéer och koncept. Hör av dig om du är intresserad av hur vi kan hjälpa dig.

Insikt

Intersective Innovation erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops tillsammans med experter inom bland annat innovationsledning, digitalisering, strategisk kommunikation och hållbarhet.  Vid dessa tillfällen finns också möjlighet att göra en kostnadsfri analys av ert företags innovationsförmåga.  Genom att delta kan ni få insikt om era utmaningar, ert företags behov, hur ni står er i konkurrens mot andra, samt inspiration om samhällsutmaningar, möjligheter, trender och ny teknik.

Idégenerering

Under aktiviteter såsom innovationsrace, hackathons, game jams och co-creation workshops tar ni som företag med er en befintlig utmaning ifrån er verksamhet som andra regionala små och medelstora företag är med och löser. Genom att arbeta över branschgränser och testa ny teknik skapas nya tankebanor, ett vidgat kontaktnät och förhoppningsvis nya lösningar på befintliga problem.

Konceptutveckling

De bästa idéer som genererats kan komma att omvandlas till skarpa case med intention att nå framtida kommersialisering. Under denna aktivitet fortsätter vi att arbeta med öppna innovationsprocesser, men med speciellt utvalda deltagare som tros kunna bidra till att utveckla den nya affärsidéen till verklighet. Möjligheter finns också att kontakta oss och presentera idéer som ni själva skulle vilja ha hjälp att arbeta vidare med i case-format.

Innovationsledare

Jacob Gabrielsson

Vill du veta mer? Behöver du en innovationspartner?
Vi hjälper dig gärna att både komma igång och ta nästa steg.

070-558 26 65 (Öppnas i ett nytt fönster)jacob.gabrielsson@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)